Politica Confidentialitate

/Politica Confidentialitate
Politica Confidentialitate 2019-04-10T09:23:36+00:00

Politica de confidențialitate

Business Activ Consult privind aplicațiile
Suntem multumiți că doriți să apelati la  noi, pentru a cauta sprijinul nostru în cautare de locuri de
muncă.
În cele ce urmează, vom explica modul în care procesăm informațiile dvs. personale în contextul unei
aplicații și oferim alte informații relevante în acest context.

 1. Cine răspunde de prelucrarea datelor dvs. personale?
  Business Activ Consult (denumit în continuare „noi“, este responsabil în ceea ce privește reglementarea datelor UE de protecție („GDPR“).
 2. În ce scopuri și pe ce bază juridică procesăm datele cu caracter personal?
  Procesăm informațiile personale despre tine, ca parte a scopului cererii dumneavoastră pentru o relație de muncă în măsura necesară pentru decizia privind stabilirea unei relații de muncă cu unul dintre clienții noștri. Temeiul juridic este art. 26 paragraful 1 coroborat cu paragraful 2 trimis 2 BDSG. Datele despre clienți pe care le procesăm în contextul relației noastre de afaceri în cadrul bazei juridice a GDPR.
  Mai mult decât atât, este posibil să procesăm informații personale despre tine în măsura necesară
  pentru a se apăra împotriva revendicărilor juridice, în procesul de aplicare împotriva noastră. Temei juridic este art. 6, alin. 1, litera f GDPR, interesul legitim este, de exemplu, o sarcină a probei într-un proces în conformitate cu egalitatea de tratament general (AGG). Acest lucru este valabil și pentrudatele corespunzătoare ale clienților noștri.
  În măsura în care există un raport de muncă între tine și clienții noștri, putem procesa deja datele
  personale în scopuri de muncă, în conformitate cu art 26 alin. 1 BDSG, în cazul în care acest lucru este pentru punerea în aplicare sau încetarea raportului de muncă in conditiile cerute de lege.
 3. Ce categorii de date personale procesăm?
  Procesăm datele legate de aplicația dvs. Acest lucru se presupune (cum ar fi numele, adresa și
  informațiile de contact), informații despre tine pentru calificarea profesională și educație sau informații cu privire la formarea profesională lui sau alte informații pe care ni le furnizați în legătură cu informațiilede aplicare generală. De altfel, este posibil să vă procesăm informațiile disponibile în legătură cu serviciul public, cum ar fi un profil al rețelelor media sociale profesionale. Pentru clienți, procesăm datele solicitate (nume, adresă, detalii de contact etc.) în contextul relațiilor cu clienții.
 4. Din ce surse provin datele personale, dacă nu le colectăm de la dvs.?
  În măsura în care nu colectăm datele direct de la dvs. și aveți un profil activ la Business Activ Consult sau un profil inactiv sau doar parțial activ, putem, de asemenea, să colectăm date personale despre acesta.
 5. Dezvăluirea datelor

Nu are loc transferul datelor dvs. personale către terțe părți în alte scopuri decât cele enumerate mai
jos. Împărtășim numai informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă:
• Indepliniți cerințele conform art.6 alin. (1) lit. un GDPR și-a dat acordul în mod expres;
• divulgarea conform art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f GDPR este necesară pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept;
• aveți un interes predominant legitim să nu divulgați datele;
• în cazul în care divulgarea în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c GDPR este și o obligație legală;
• aceasta este permisă din punct de vedere legal și în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) teza 1 lit. b
GDPR  este necesară pentru stabilirea relațiilor contractuale cu un client.

     6.  Care sunt categoriile de date despre destinatari?
      Va putem oferi datele cu caracter personal precizate la pct. 3 în măsura în care scopurile și baza juridică sunt permise și consimțământul dvs. este expres. Putem transfera datele dvs. personale clienților noștri,în măsura în care acest lucru este posibil în contextul celor de mai sus.

      7.  Se intenționează transferul către o țară terță?
    Un transfer către o țară terță este în principiu destinat.

     8. Cât timp vor fi stocate datele dvs.?
       Stocăm informațiile dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru decizia privind cererea dumneavoastră. Dacă nu se materializează o relație de muncă între dvs. și clienții noștri, este           posibil  să continuăm și să stocăm datele necesare pentru a ne apăra împotriva posibilelor reclamații  legale. De regulă, documentele de solicitare vor fi șterse după două sau șase luni de la notificarea deciziei de refuz,cu excepția cazului în care este prevăzută o depozitare mai lungă datorată disputelor legale sau
consimțământul dvs. pentru o perioadă mai lungă de stocare.

     9. Ce drepturi aveți?
Aveți dreptul:
conform art. 20 GDPR pentru a primi datele dvs. personale furnizate într-un format structurat, comun și
ușor de citit sau pentru a solicita transferul către o altă persoană responsabilă. Facem acest lucru posibil
prin acces direct și securizat la baza noastră de date.

      a. Informații

În conformitate cu art. 15 GDPR, aveți dreptul de a primi informații despre datele dvs. personale
procesate de noi și de a solicita accesul la datele dvs. personale și/sau copii ale acestor date. Acestea
includ informații privind scopul (scopul procesării) utilizării, resursele disponibile, instrumentul și
persoana îndreptățită să le acceseze și, dacă este posibil, durata planificată a stocării datelor și a
creșterilor pentru determinarea duratei.

      b. Corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării

• aveți dreptul la corectarea imediată imediată a datelor personale incorecte referitoare la dvs. Luând în
considerare completarea datelor cu caracter personal, inclusiv prin intermediul unei declarații
suplimentare;
• în conformitate cu art. 17 GDPR, pentru a cere ștergerea datelor personale stocate de către noi, cu
excepția cazului în care prelucrarea este pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de
informare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru afirmație;
• să ceară limitarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 18 GDPR, în ceea ce
privește exactitatea datelor este contestată de către dumneavoastră, prelucrarea este ilegală, dar
respinge ștergerea sale și nu mai avem nevoie de date, dar afirmați exercitarea sau apărarea
revendicărilor legale sau dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 GDPR;

      c. Dreptul la obiectie

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. personale are loc pe baza articolului 6 (1) (f) GDPR, aveți
dreptul, în cazul situației dvs. speciale, la opoziția față de corespondența directă. În ultimul caz, aveți un
drept general de opoziție, care este pus în aplicare prin afirmarea unei situații particulare. Puteți oricând
să obiectați asupra prelucrării acestor date. Nu vom mai procesa informațiile personale decât atunci
când nu putem compila motivele legitime de procesare care sunt în afara intereselor sau libertăților
noastre sau în scopul afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale.
Dacă utilizați revocarea sau obiecția dvs., este suficientă trimiterea de e-mail la adresa noastră dată în
adresa site-ului web.

     d. Dreptul la retragerea consimtamantului

Dacă prelucrarea se bazează pe un consimțământ, aveți dreptul să revocați consimțământul în orice
moment, fără a afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului pentru revocare, în conformitate
cu articolul 7 alineatul (3) din GDPR. În consecință, nu ne este permis să continuăm prelucrarea datelor
pe baza acestui consimțământ pentru viitor.
Pentru aceasta puteți să ne contactați în orice moment cu ajutorul nostru sau a ofițerului nostru pentru
protecția datelor, în baza datelor menționate mai sus. Dacă vă faceți uz de dreptul dvs. de revocare sau
de obiecție, este suficient un e-mail la adresa noastră prezentată în amprenta site-ului.

     e.Dreptul de ștergere

Aveți dreptul să ne cereți să ștergem fără întârziere informațiile dvs. personale și suntem obligați să
ștergem informațiile dvs. personale imediat dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
• datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în
alt mod;
• obiectați asupra prelucrării în conformitate cu clauzele 9.c. și d. de mai sus și nu există motive legitime
pentru prelucrare;
• datele personale au fost procesate ilegal;
• ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul
legislației Uniunii sau a legislației naționale la care suntem supuși;

Acest lucru nu se aplică în cazul în care este necesară procesarea.
• să îndeplinească o obligație legală care necesită prelucrare în temeiul legislației Uniunii sau a statelor
membre la care suntem supuși;
• să afirme, să exercite sau să apere reclamații legale.

     f. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să ne cereți să restricționăm procesarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele
condiții:
• precizia informațiilor dvs. personale este contestată de dvs. pentru o perioadă de timp care ne permite
să verificăm exactitatea informațiilor dvs. personale;
• prelucrarea este ilegală și refuzați să vi se șteargă datele personale dar solicitați, în schimb,
restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
• nu mai avem nevoie de informații personale în scopul prelucrării, dar aveți nevoie să vă afirmați, să vă
exercitați sau să vă apărați drepturile;
• ați depus o contestație împotriva procesării în conformitate cu punctul 9.c. de mai sus, atât timp cât
nu este sigur dacă motivele noastre legitime depășesc pe cele ale dvs.
Dacă prelucrarea a fost efectuată în conformitate cu prezentul punct f. restricționate, aceste date cu
caracter personal pot fi prelucrate, cu excepția depozitării lor, numai cu consimțământul dumneavoastră
sau pentru a afirma, a exercita sau a apăra revendicări legale sau pentru a proteja drepturile altei
persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public major al Uniunii sau a unui Stat membru.
Dacă aveți o limitare a prelucrării, vă vom informa înainte de ridicarea restricției.

    g. Dreptul de apel

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, acestea au dreptul să se
plângă către o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, la locul de muncă
sau în locul în care se presupune încălcarea, dacă consideră că prelucrarea bunurile reprezintă o
infracțiune, datele cu caracter personal care încalcă GDPR. Autoritatea de supraveghere competentă în
materie de protecție a datelor este ofițerul de stat pentru protecția datelor din statul în care se află
compania noastră.

    10.Necesitatea de a furniza informații cu caracter personal

Furnizarea de informații cu caracter personal nu este solicitată prin lege sau contract și nici nu vi se cere
să furnizați informațiile personale. Cu toate acestea, furnizarea de informații cu caracter personal este
necesară pentru a încheia un contract de muncă cu clienții noștri. Cu alte cuvinte, dacă nu ne furnizați
date personale atunci când aplicăm, clienții noștri nu vor iniția interviuri în vederea încheierii unei relații de muncă.

    11.Nu se iau decizii automate

Nu există o decizie automată de la caz la caz în sensul art. 22 GDPR, adică decizia privind cererea
dumneavoastră nu se bazează exclusiv pe prelucrarea automată.

    12.Colectarea generală a datelor

Când accesați site-ul nostru web sau preluați un fișier, datele despre acest proces sunt stocate într-un
fișier jurnal pe serverul nostru web. În detaliu, pot fi stocate următoarele date:
• adresa IP (dacă este posibil, aceasta este stocată anonim)
• numele de domeniu al site-ului web de unde ați venit
• numele fișierelor preluate
• data și ora unui apel
• numele furnizorului de servicii de Internet
• precum și sistemul de operare și versiunea de browser a dispozitivului
Adresele IP sunt stocate numai din motive de securitate a datelor pentru a asigura stabilitatea și
securitatea sistemului nostru (temeiul juridic: articolul 6 (1) litera GDPR). Analiza statistică a
înregistrărilor de date anonime rămâne rezervată.

   13.Formulare de contact

Dacă ne trimiteți cereri prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs. din formularul de
solicitare, inclusiv detaliile de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate și procesate pentru a
procesa cererea și în cazul unor întrebări ulterioare. Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv pentru a vă
răspunde și pentru a vă procesa întrebarea. Prelucrarea datelor are loc conform art. 6 alin. 1 lit. a GDPR
pe baza consimțământului dvs. acordat în mod voluntar. Puteți contesta acest lucru în orice moment
(dreptul de retragere).

    14.Newsletter

Noi trimitem buletine de știri cu informații de publicitate numai cu consimțământul destinatarului sau
pe baza unei autorizații legale. Înregistrarea pentru newsletter-ul nostru se face printr-o procedură
dublă opt-in: Veți primi un e-mail după ce v-ați înscris pentru a vă confirma înregistrarea. Această
confirmare este necesară pentru a vă confirma ca proprietar al mesajului de poștă electronică.
Înregistrarea buletinului informativ va fi înregistrată pentru a dovedi înregistrarea în conformitate cu
cerințele legale. Aceasta include stocarea timpului de înregistrare și de confirmare, precum și adresa IP.
De asemenea, vor fi salvate alte date pe care le-ați specificat în timpul abonamentului la newsletter.
Informațiile dvs., cu excepția adresei de e-mail, utilizăm numai pentru personalizarea buletinului
informativ, inclusiv numele dvs. Puteți anula primirea buletinului de știri în orice moment. Un link pentru a anula buletinul informativ poate fi găsit în fiecare e-mail de buletin informativ.

   15.Referințe la site-uri terțe

Referințele la site-urile web ale unor terțe părți, sub forma unor link-uri sau link-uri așa-numite, sunt oferite pe acest site web. Numai când faceți click pe un astfel de link, datele sunt transmise către destinația link-ului. Acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic. În special, datele transmise sunt: ​​adresa IP, ora la care ați făcut click pe link, pagina pe care ați făcut click pe link, informații despre
browserul dvs. de internet. Dacă nu doriți ca aceste date să fie transferate la destinația link-ului, nu
faceți click pe link.

   16.Funcția de comentariu

Pe paginile sau posturile individuale, există o funcție de comentariu voluntară pentru utilizatorii care
doresc să își dea opinia cu privire la pagina sau contribuția respectivă. Comentariul va fi lansat după o
examinare pozitivă și va apărea public pe pagina unde a fost trimis comentariul. Nu există nici un drept
de a da un comentariu. Comentatorul trebuie să dea un nume, acesta poate fi un pseudonim. În mod
similar, comentatorul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail. Acest lucru trebuie să-l informeze despre
starea comentariului său, mai ales dacă a pus o întrebare în comentariu și așteaptă un răspuns. Adresa
de e-mail nu va fi afișată în mod public și nu va fi dezvăluită către terți și nu va fi evaluată manual.
Adresa IP a comentatorului este stocată numai în formă anonimă. Comentariul este salvat permanent
până când este șters de dvs. (sau de un administrator). Adresa dvs. de e-mail va fi salvată în scopul de a
vă trimite o notificare în cazul unui răspuns la comentariul dvs. Orice alte comentarii pe care le furnizați
vor fi postate în comentariu dacă le specificați. Dacă se solicită un nume, puteți utiliza și un pseudonim.
Orice alte comentarii pe care le furnizați vor fi postate în comentariu dacă le specificați. Dacă se solicită
un nume, puteți utiliza și un pseudonim.

   17. Legături către alte site-uri web

Site-ul / aplicația noastră poate conține din când în când link-uri către site-uri web ale unor terțe părți
sau către alte site-uri web ale noastre. Urmând un link către oricare dintre aceste site-uri, subliniem că
aceste site-uri au propriile politici de confidențialitate și că nu avem nicio responsabilitate sau
răspundere pentru aceste politici. Consultați această politică de confidențialitate înainte de a permite
accesul la informații personale cu aceste site-uri Web.

   18.Confidențialitatea accesului dumneavostră la cliențiDacă aveți acces la o zonă securizată de pe site-ul nostru protejat printr-o parolă, sunteți responsabil
pentru păstrarea confidențială a acestei parole. Vă rugăm să nu spuneți parola nimănui.

  19.Dreptul la portabilitatea datelor


Aveți dreptul să primiți informațiile personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun
și care poate fi citit de mașină.
Persoana dvs. de contact:
Dacă aveți întrebări cu privire la colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. personale, informații,
corecții, blocări sau ștergeri de date, precum și revocarea acordului acordat sau obiecții împotriva unei
anumite utilizări a datelor, vă rugăm să contactați:
Ramona Marian
office@bacltd.ro
0040744109480